Examens Kostendeskundige Bouw

examens

Recent zijn voor het examen Kostendeskundige Bouw geslaagd: Mark de Moel,  Robin Heddes (beiden Heddes Hoorn) en Idzard van Gameren (Multical Rotterdam). Zij legden op 8 maart 2019 in Den Bosch hun Proeve van Bekwaamheid af ten overstaan van de examencommissie bestaande uit Wout Buijs (Rijksvastgoedbedrijf), Kees van der Hoeven (Nederlandse Architecten) en Jan Rip (Vitruvius Opleidingen). Namens Vitruvius Opleidingen van harte gefeliciteerd met dit succes.

Aan de digitale bouwkostendeskundige scriptiebibliotheek zijn zodoende drie scripties toegevoegd.

De eerstvolgende examens Kostendeskundige Bouw vinden plaats eind oktober 2019 in Den Bosch.

Download scriptielijst  >