Opleiding Kostendeskundige Bouw editie 2020 onderweg

vitruvius opleidingen

In november 2020 is een groep van 9 cursisten te Nieuwegein gestart. Door Corona zijn er vertragingen opgetreden, die door vernieuwing van het rooster, het gebruik van MS Teams én de inzet van de cursistengroep beperkt zijn gebleven. Module 3 wordt nu zoals gepland voor de bouwvak afgerond. Verwacht wordt dat het examen uiterlijk in mei 2022 zal plaatsvinden.