Wat nu? Zei Pichegru ...

vitruvius opleidingen

Wat nu? Zei Pichegru ...

De schreeuwende vraag om calculatoren en kostendeskundigen is door de Corona-crisis minder luid te horen. Luider klinkt: ‘Wat nu?, zei Pichegru’. Gelukkig voor de Nederlandse bouw loopt de uitvoering van bouwprojecten door.  Maar de voorbereiding krijgt wel een luchtbel in de pijpleiding. Van uitgerekende projecten wordt de start uitgesteld. Bouwkostendeskundigen krijgen minder projectinitiatieven op hun bordje.

Een andere onzekerheid is of de 1,5 meter economie een blijvertje is. Blijft het bij geïmproviseerde plexiglas opstellingen? Of geeft die nieuwe economie ook impulsen voor  het op innovatieve wijze inrichten van de ‘nieuwe’ primaire processen? Ik zie hierbij een belangrijke rol voor de adviseur Programma van Eisen (PvE). Deze adviesdiscipline is zwaar onderbelicht en wordt alleen bij bijzondere primaire processen (zoals de zorg) nodig geacht. Maar nu zou het wel eens om een herziene programmering van alle primaire processen kunnen gaan, denk bijvoorbeeld aan het wonen/werken/onderwijs/zorg in 1 huis  (wordt vervolgd).

Ken de PvE adviseur

De adviseur PvE is actief voordat architect en technische adviseurs geselecteerd worden. In zijn kielzog komt de bouwkostendeskundige. Hij vertaalt in deze vroege fase het PvE naar bouwkosten, investeringskosten en exploitatiekosten (afhankelijk van de insteek van de opdrachtgever).  De bouwkostendeskundige zal dus kennis en inzicht moeten hebben van het werk van de PvE-discipline. Hier liggen voor hem kansen in de nieuwe economie.

In module 3 van Kostendeskundige Bouw wordt het werk van de bouwkostendeskundige in deze vroege fase getraind aan de hand van een praktijkopdracht.  Alleen een ruimtelijk functioneel PvE staat tot zijn beschikking. Weten van wat alle overige disciplines behelzen maakt hem mogelijk een binnen kaders betrouwbaar kostenadvies uit te brengen waarmee het projectinitiatief over kan gaan naar de projectdefinitie … en vervolgwerk voor hem en alle overige disciplines.