Opleiding Kostendeskundige Bouw start september 2024

Droom je van een carrière als kostendeskundige in de bouw? Wij bieden dé Bouwkostenopleiding, die je klaarstoomt voor een functie als kostendeskundige. We starten in september 2024 op een nader te bepalen locatie. Interesse? Meld je aan en we plannen een persoonlijk gesprek.

Meer weten? Bel 073 2200064 of stuur ons een bericht.

Gespecialiseerde kostendeskundigen maken steeds vaker deel uit van het projectteam. Opdrachtgevers en ontwerpers willen deskundige ondersteuning en advies bij het dragen van financiële verantwoordelijkheid voor het ontwerp.
Voortschrijdende verduurzaming van gebouwen en  de integratie van investerings- en exploitatiekosten maken de ontwerpopgave er niet eenvoudiger op.

Voor goed begrotingswerk in de vroege bouwprojectfasen is brede vakkennis van gebouwfuncties, gebouwprogrammering, analyse- en begrotingstechnieken en ontwerp- en bouwtechniek nodig. Daarnaast is een bouwkostenadviseur ook een gesprekspartner die in een financiële context kan communiceren met andere disciplines in het ontwerpproces, en kan adviseren over hun inschakeling

Meer over Kostendeskundige Bouw > 

Vitruvius Opleidingen ontwikkelt en verzorgt ook onderwijs dat zowel meer in detail op onderwerpen ingaat als ook op verschillende doelgroepen is gericht. Voor de alumni van Kostendeskundige Bouw is er een voorgezette opleiding, de Kopcursus Kostendeskundige Bouw. Opdrachtgevers, projectmanagers en architecten kunnen zich oriënteren op de omgang met bouwkostendeskundige adviseurs door middel van het meerdaagse seminar Bouwkostenkunde voor opdrachtgevers. Van een aantal lesvakken in Kostendeskundige Bouw is een uitgebreidere versie als meerdaagse cursus beschikbaar. Deze gaat nader in op de relatie van een specifieke technische discipline met de bouwkosten in brede zin. Voorbeelden zijn de relatie Bouwfysica – Bouwkosten en Draagconstructies – Bouwkosten. Ook verzorgen wij inzicht-trainingen voor specifieke bouwdisciplines, al of niet in-company.

Meer over Overige Opleidingen >

Over Vitruvius Opleidingen

Vitruvius Opleidingen wordt geleid door David Meijer (inhoud) en Nicole van Kuijk (proces). Cursussen en opleidingen zijn en worden ontwikkeld voor allen die zich in de bouw met bouwkosten bezighouden. Bouwkosten in de breedste zin des woords. Wij gaan met de cursisten niet alleen breder en dieper maar trainen ook de adviesvaardigheden die bij de adviserend bouwkostendeskundige horen. Het geleerde en getrainde is op de korte of iets langere termijn in de praktijk toepasbaar. Daarom wordt het onderwijs bij Vitruvius Opleidingen gegeven door mensen uit de praktijk. Verder werken wij met kleine groepen waardoor een meer persoonlijke benadering mogelijk is.

Vitruvius Opleidingen is gevestigd in Den Bosch. Daar is ook de opleidingslocatie. In bepaalde gevallen worden de opleidingen regionaal gegeven en bij bedrijven in huis.