Overige opleidingen

Kopcursus Kostendeskundige Bouw

Dit is het vervolg op de opleiding Kostendeskundige Bouw. Doel van de cursus is om inhoudelijke vernieuwing, verdieping en verbreding te bieden op het niveau van de bouwkostendeskundige beroepsuitoefening.

Thema’s zijn gebouwmodellering, kosteneffectief construeren, energiezuinigheid, life cycle costing, probabilistisch ramen en gebiedsontwikkeling.

De cursus duurt ca 3 maanden en is bestemd voor alumni van Kostendeskundige Bouw en hen die een vergelijkbaar niveau via praktijk en opleiding elders hebben bereikt.

Heb je Interesse of vragen? Neem Contact met ons op. 

vitruvius_cursisten

"De cursisten maken de cursus. Voor voorhoedespelers in bouwkostenland zijn standaardopleidingen niet in tel. Wat wel telt is het gezamenlijk verkennen van wat je nog niet weet maar wel nodig hebt om vooraan te blijven staan."

Spin off Kostendeskundige Bouw

De vaktechnische lessen in Kostendeskundige Bouw worden per discipline  verder ontwikkeld naar korte cursussen die voor iedere calculator of bouwkostendeskundigen. De volgende thema’s zijn beschikbaar:

  • Bouwfysica voor bouwkostendeskundigen,
  • Kostenbewust detailleren,
  • ABK en AK
  • Het sturen van constructies op kosten,
  • Energie, installaties en kosten.

Per cursus wordt door de docenten een format lesplan met de groep voorinschrijvers besproken. Zo’n cursus beslaat ongeveer 2 maanden.

Heb je Interesse of vragen?  Neem Contact met ons op. 

Bouwkostenkunde voor opdrachtgevers

Globaal leerdoel van dit tweedaagse seminar is het verkrijgen van kennis van en inzicht in de financiële beheersing van bouwprojecten. Dit seminar is bestemd voor opdrachtgevers van nieuwbouw, herstructurering of grootschalige renovatie, projectontwikkelaars, projectmanagers, architecten en adviseurs.

Aan de orde komen onderwerpen als:

  • Begrotingen van vroege fasen in- en doorzien
  • Vormfactoren en hun toepassing begrijpen
  • Modellen en vuistregels voor controle
  • Selecteren van bouwkostendeskundigen
  • Begroten, budgetteren, bewaken

Heb je Interesse of vragen? Neem Contact met ons op. 

adult-architect-blueprint-416405
vitruvius_2

Workshops en in-company trainingen

Wij verzorgen workshops gericht op de bouwkostenactualiteit. Welke regelgeving of trend heeft beduidend effect op de bouwkosten in brede zin?  Voorbeeld: Circulaire Economie.

De incompany-trainingen van Vitruvius Opleidingen zijn bedoeld voor alle disciplines die de relatie kwaliteit-kosten moeten beheersen, zoals projectadviseurs, architecten, projectmanagers en opdrachtgevers. De trainingen worden geheel op maat gemaakt en verzorgd.
Wij overleggen met u over leerdoelen, docenten, cases, lesmateriaal en over locatie, lestijden en duur van de workshop of training.

Heb je Interesse of vragen? Neem dan gerust Contact met ons op.