Start Kostendeskundige Bouw

vitruvius opleidingen

Door Corona en onvoldoende aanmeldingen wordt de start van Kostendeskundige Bouw 2020 naar medio november uitgesteld.

Desgewenst kan de opleiding in drie delen gevolgd worden. Het eerste deel bestaat uit module 1 tot en met 3. Daarmee wordt tot 70% van de kerntaken van de bouwkostendeskundige bestreken. Het tweede deel, module 4 en 5 beslaat de kerntaken die minder voorkomen of pas later in de loopbaan. Door de scriptiemodule te volgen en de Proeve van Bekwaamheid af te leggen is een loopbaan als adviserend bouwkostendeskundige mogelijk.